To Top

ROVACCINARE

Igazgatói - köszöntő

 

Tisztelet­tel és szeretet­tel köszön­tök min­den látó­gatót a Mikes Kelemen Általános Iskola megújult honlapján! Iskolánknak nem­c­sak múltja van, hanem jövője is. A múltjára, az eddig elért ered­ményekre büszkék lehetünk, a jövőre pedig már ma gon­do­l­unk.  Az együttműködés fontos eleme a kom­mu­niká­ció, ame­lyet az iskola immáron a világhálón keresztül is foly­tatni kíván a szülőkkel, diákokkal, és azon láto­gatókkal, akik vir­tuálisan szeretnének betek­in­tést nyerni intézményünkbe.
Célunk, hogy e hon­lap segít­ségével az aktuális híreket, történéseket a lehető leg­gy­orsab­ban közzé tegyünk, illetve a leg­fontosabb infor­má­ciók mindig elérhetőek legyenek az érdek­lődők számára.

Tar­tal­mas böngészést kívánok!  Bartos-Tacsa Zsolt igazgató

DOKUMENTUMOK

Fájl neve Méret Dátum és idő
An Adobe Acrobat file Lista Functii art 33 Legea 153 2017 144.45 KB 2021-03-30 15:15:35
An Adobe Acrobat file declaratie de avere director 1.49 MB 2020-11-10 14:18:17
An Adobe Acrobat file declaratie interese director 535.34 KB 2020-11-10 14:18:17
An Adobe Acrobat file Declaratie de avere Bedneag Gabriel 1.62 MB 2020-11-10 14:18:12
An Adobe Acrobat file Declaratie de avere Bedneag Irma 1.64 MB 2020-11-10 14:18:12
An Adobe Acrobat file Declaratie de interese Bedneag Gabriel 628.58 KB 2020-11-10 14:18:12
An Adobe Acrobat file Derclaratie de interese Bedneag Irma 623.23 KB 2020-11-10 14:18:11
An Adobe Acrobat file LISTA FUNCTII ZAGON 604.19 KB 2020-11-10 14:17:52
0
Székelyföldi iskola

a történelmi Háromszéken

0
-ban alapítva
0
diák,

akik büszkék az évszázados múltra

0
pedagógus,

akik emberségre, hűségre és helytállásra nevelnek

"Mikes Kelemen" Általános Iskola kitartásraemberségrehűségrehelytállásranevel

Line

Alig van ország, mely több természeti, történelmi és népéleti kincscsel birna, mint a Kárpátok által körülölelt magyar haza;

Search

SEPSI CIMER       ©        Mike Web                MIKEWEB                      Flag Counter

 

Școala Gimnazială "Mikes Kelemen" Általános Iskola 

© All Rights Reserved

https://mikeweb.eu/ADMA%20SIIIR.rar

www.siiir.adma.ro

Sign in to your account